Vua Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kinh doanh, bán hàng, tư vấn, bảo hiểm Những cá nhân, tổ chức, đại lý,muốn bán, hợp đồng bảo hiểm
Friday, November 25, 2016

Báo giá sắt hộp mã kẽm hôm nay 30x60,40x40,4x8, 20x40,
Báo giá sắt hộp mã kẽm hôm nay 30x60,40x40,4x8, 20x40,....


Bảng báo giá sắt hộp Thép hộp chữ nhật, Thép hộp vuông mạ kẽm hôm nay giá bao nhiêu ?.

Hãy theo dõi THÉP ỐNG XÂY DỰNG Giá thép luôn được cập từng ngày. Vậy giá thép hộp hôn nay lên hay suống, có biến động gì lớn. Cung tham khảo báo giá dưới đây.


STTQUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ QUY CÁCH ĐỘ DÀY ĐVT ĐƠN GIÁ 
0Thép hộp chữ nhật mạ kẽmThép hộp vuông mạ kẽm
1□ 10*20        0.80cây 6m      39,000□ 12*12          0.80cây 6m        32,000 
2        1.00cây 6m      45,000□ 14*14          0.70cây 6m       24,000
3□ 10*29        0.80cây 6m      48.000          0.80cây 6m       27,000
4        1.00cây 6m      62.000          0.90cây 6m       30,000
5□ 13*26        0.70cây 6m      35,000          1.00cây 6m       34,000
6        0.80cây 6m      37,000          1.20cây 6m       40,000
7        0.90cây 6m      41,000          1.40cây 6m       56,000
8        1.00cây 6m      43,000□ 16*16          0.80cây 6m       31,000
9        1.10cây 6m      46,000          0.90cây 6m       35,500
10        1.20cây 6m      49,000          1.00cây 6m       39,500
11□ 20*40        0.80cây 6m      57,000          1.10cây 6m       43,500
12        0.90cây 6m      62,000          1.20cây 6m       47,500
13        1.00cây 6m      67,000          1.40cây 6m       58,000
14        1.10cây 6m      74,500□ 20*20          0.70cây 6m       35,000
15        1.20cây 6m      81,000          0.80cây 6m       36,000
16        1.40cây 6m      97,000          0.90cây 6m       41,500
17        1.70cây 6m    119,000          1.00cây 6m       44,000
18□ 25*50        0.80cây 6m      73,500          1.10cây 6m       48,500
19        0.90cây 6m      76,500          1.20cây 6m       54,000
20        1.00cây 6m      84,500          1.40cây 6m       63,500
21        1.10cây 6m    93,500□ 25*25          0.70cây 6m       39,000
22        1.20cây 6m    103,000          0.80cây 6m       45,000
23        1.40cây 6m    122,000          0.90cây 6m       50,000
24        1.70cây 6m    149,500          1.00cây 6m       56,000
25        2.00cây 6m    176,000          1.10cây 6m       60,000
26□ 30*60        0.80cây 6m      88,000          1.20cây 6m       67,000
27        0.90cây 6m    93,000          1.40cây 6m       80,500
28        1.00cây 6m    103,000          1.70cây 6m     100,000
29        1.10cây 6m    113,500□ 30*30          0.80cây 6m       56,000
30        1.20cây 6m    124,500          0.90cây 6m       61,000
31        1.40cây 6m    145,500          1.00cây 6m       67,000
32        1.80cây 6m    187,000          1.10cây 6m       73,500
33        2.00cây 6m    245,000          1.20cây 6m       80,500
34        2.50cây 6m    294,500          1.40cây 6m     93,500
35□ 40*80        1.00cây 6m    138,500          1.70cây 6m     123,000
36        1.10cây 6m    151,500          1.80cây 6m     129,500
37        1.20cây 6m    166,500          2.00cây 6m     155,000
38        1.40cây 6m    294,500□ 40*40          1.00cây 6m     93,000
39        1.70cây 6m    242,000          1.10cây 6m     102,000
40        1.80cây 6m    253,000          1.20cây 6m     109,500
41        2.00cây 6m    303,000          1.40cây 6m     129,000
42        2.50cây 6m    385,000          1.70cây 6m     159,000
43□ 50*100        1.10cây 6m    192,500          1.80cây 6m     168,500
44        1.20cây 6m    211,500          2.00cây 6m     205,500
45        1.40cây 6m    245,500          2.50cây 6m     251,000
46        1.70cây 6m    304,500□ 50*50          1.00cây 6m     
47        1.80cây 6m    319,500          1.10cây 6m     129.000
48        2.00cây 6m    381,500          1.20cây 6m     138.000
49        2.50cây 6m    481,500          1.40cây 6m     160,000
50        3.00cây 6m    587,000          1.70cây 6m     206,500
51□ 60*120        1.40cây 6m    313,500          1.80cây 6m     216,500
52        1.70cây 6m    390,500          2.00cây 6m     256,000
53        1.80cây 6m    403,500          2.50cây 6m     315,500
54        2.00cây 6m    454,000          3.00cây 6m     380,500
55        2.50cây 6m    581,000□ 38*38          1.00cây 6m       97,000
56        3.00cây 6m    710,000          1.40cây 6m     134,000


BẢNG GIÁ SẮT HỘP Chữ nhật, Thép hộp vuông  MÃ KẼM THEO KÍCH THƯỚC CẬP NHẬT HÔM NAY.


STTQUY CÁCHĐỘ DÀYĐVTĐƠN GIÁQUY CÁCHĐỘ DÀYĐVTĐƠN GIÁ
0Thép hộp chữ nhật mạ kẽmThép hộp vuông mạ kẽm
110*200.8Cây 6m44,00012*120.8Cây 6m35,000
21.0Cây 6m55,50014*140.8Cây 6m30,500
313*260.8Cây 6m45,0001.0Cây 6m36,500
41.0Cây 6m54,5001.2Cây 6m47,000
51.2Cây 6m61,50016*160.8Cây 6m39,500
620*400.8Cây 6m70,0001.0Cây 6m46,000
71.0Cây 6m76,5001.2Cây 6m56,000
81.2Cây 6m93,00020*200.8Cây 6m43,500
91.4Cây 6m112,0001.0Cây 6m51,000
1025*500.8Cây 6m89,0001.2Cây 6m63,000
111.0Cây 6m97,5001.4Cây 6m77,000
121.2Cây 6m116,00025*250.8Cây 6m52,500
131.4Cây 6m145,0001.0Cây 6m65,000
1430*600.8Cây 6m109,0001.2Cây 6m79,500
151.0Cây 6m118,5001.4Cây 6m98,000
161.2Cây 6m141,00030*300.8Cây 6m71,000
171.4Cây 6m175,0001.0Cây 6m77,500
181.8Cây 6m227,0001.2Cây 6m93,000
1930*901.2Cây 6m210,0001.4Cây 6m115,000
201.4Cây 6m268,0001.8Cây 6m153,000
2140*801.0Cây 6m175,00040*401.0Cây 6m105,000
221.2Cây 6m191,0001.2Cây 6m124,500
231.4Cây 6m236,0001.4Cây 6m156,500
241.8Cây 6m298,0001.8Cây 6m204,000
252.0Cây 6m382,00050*501.2Cây 6m161,000
2650*1001.2Cây 6m244,0001.4Cây 6m202,000
271.4Cây 6m295,0001.8Cây 6m251,000
281.8Cây 6m382,0002.0Cây 6m-
292.0Cây 6m474,00060*601.2Cây 6m221,000
3060*1201.4Cây 6m375,0001.4Cây 6m283,000
311.8Cây 6m476,00075*751.4Cây 6m348,500
322.0Cây 6m542,00090*901.4Cây 6m393,00

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN

Theo quy cách:
  • 10x20
  • 13x26
  • 20x40
  • 25x50
  • 30x60
  • 30x90
  • 40x80
  • 50x100
  • 60x120

STTQUY CÁCHĐỘ DÀYĐVTĐƠN GIÁQUY CÁCHĐỘ DÀYĐVTĐƠN GIÁ
Thép hộp chữ nhật đenThép hộp vuông đen
1Thép hộp chữ nhật đen 10x200.8Cây 6m44,000Thép hộp vuông đen
12x12
0.8Cây 6m34,500
2Thép hộp chữ nhật đen 13x260.8Cây 6m38,0001.0Cây 6m41,500
31.0Cây 6m44,000Thép hộp vuông đen
14x14
0.8Cây 6m46,500
41.2Cây 6m52,5001.0Cây 6m32,500
51.4Cây 6m74,0001.2Cây 6m39,000
6Thép hộp chữ nhật đen
 
20x40
0.8Cây 6m55,500Thép hộp vuông đen
16x16
0.8Cây 6m32,000
71.0Cây 6m64,0001.0Cây 6m36,500
81.2Cây 6m75,0001.2Cây 6m46,000
91.4Cây 6m94,500Thép hộp vuông đen
20x20
0.8Cây 6m36,000
10Thép hộp chữ nhật đen25x500.8Cây 6m71,0001.0Cây 6m43,500
111.0Cây 6m78,5001.2Cây 6m53,000
121.2Cây 6m96,0001.4Cây 6m62,500
131.4Cây 6m118,500Thép hộp vuông đen
25x25
0.8Cây 6m45,000
14Thép hộp chữ nhật đen30x600.8Cây 6m85,5001.0Cây 6m54,000
151.0Cây 6m96,0001.2Cây 6m66,000
161.2Cây 6m115,0001.4Cây 6m78,000
171.4Cây 6m142,500Thép hộp vuông đen
30x30
0.8Cây 6m54,000
181.8Cây 6m179,0001.0Cây 6m64,000
19Thép hộp chữ nhật đen
30x90
1.2Cây 6m180,0001.2Cây 6m74,500
201.4Cây 6m223,0001.4Cây 6m96,000
21Thép hộp chữ nhật đen
40x80
0.8Cây 6m126,5001.8Cây 6m118,500
221.0Cât 6m128,000Thép hộp vuông đen
40x40
0.8Cây 6m82,000
231.2Cây 6m152,5001.0Cây 6m85,000
241.4Cây 6m188,5001.2Cây 6m98,500
251.8Cây 6m238,5001.4Cây 6m124,000
26Thép hộp chữ nhật đen
50x100
1.2Cây 6m199,0001.8Cây 6m157,000
271.4Cây 6m235,0002.0Cây 6m202,000
281.8Cây 6m295,0002.5Cây 6m240,000
292.0Cây 6m341,000Thép hộp vuông đen
50x50
1.2Cây 6m130,000
30Thép hộp chữ nhật đen
60x120
1.2Cây 6m272,0001.4Cây 6m156,000
311.4Cây 6m305,0001.8Cây 6m193,000
321.8Cây 6m388,0002.0Cây 6m238,500
33Thép hộp vuông đen
60x60
3.2Cây 6m
34Thép hộp vuông đen
75x75
1.4Cây 6m275,000
35Thép hộp vuông đen
90x90
1.4Cây 6m368,000
tcaviet@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Bài hay: